| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich - 30 listopada br. - powołał Pomorską Wojewódzką Radę Konsultacyjną do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Skład rady:
Magdalena Czachor
Roman Dambek
Stanisław Fudakowski
Barbara Hejcz
Anna Stawicka – Kołakowska
Izabella Lipniewicz
Edward Muller
Andrzej Osipów
Roman Zwiercan

Rada powstała na mocy nowelizacji ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.), zgodnie z którą realizacja zadań zmierzających do integracji środowisk byłych działaczy opozycji antykomunistycznej oraz koordynacji ich działań zostały powierzone wojewodom.

 


Ostatnio zmieniany: