| Wydrukuj

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – była tematem dzisiejszej konferencji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu odbyło się spotkanie szefowej resortu Anny Zalewskiej z przedstawicielami samorządów. - Szkoła ma być nakierowana na ucznia i jego potrzeby zawodowe, ale musi być też być elastyczna. Odpowiadać na potrzeby rynku i pracodawców – podkreśliła minister. Gościem konferencji był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, który podziękował za szefowej MEN za wizytę i wdrażanie z sukcesem nowego prawa oświatowego.

Udział w spotkaniu wzięła również Pomorska Kurator Oświaty Monika Kończyk.

Swoje wystąpienie minister edukacji rozpoczęła od podziękowań dla samorządowców z województwa pomorskiego za efektywną współpracę przy wdrażaniu reformy oświaty. Podkreślała, że zmiany wprowadzone w Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych to realizacja próśb i oczekiwań zgłaszanych przez wiele lat przez samorządowców.

Minister zwróciła także uwagę, że nowe rozwiązania finansowe dotyczące m.in. dotacji podręcznikowej, przedszkolnej, stypendialnej oraz dotacji na szkoły niepubliczne pozwolą na efektywniejsze wydawanie środków i uszczelnienie systemu finansowego.

Jednym z priorytetów działań MEN jest doskonalenie systemu szkolnictwa branżowego, czemu służą m.in. zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela, uwalniające pensję nauczyciela zawodu. Anna Zalewska podkreśliła, że pracodawcy zadeklarowali chęć współfinansowania kształcenia zawodowego.

Ważnym tematem, który pojawił się również podczas dyskusji była kwestia nauczania języka kaszubskiego w szkołach. Szefowa MEN zachęcała do nauczania języka kaszubskiego i w języku kaszubskim. Zapewniła samorządowców o wsparciu resortu w realizacji tego zadania.
Wysokość finansowania będzie dostosowana do realnych wydatków ponoszonych przez samorządy na organizację zajęć języka kaszubskiego – wskazała minister.

 


Ostatnio zmieniany: