| Wydrukuj

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję „Maluch+” 2018 – 450 mln zł, największą pulę środków od początku funkcjonowania programu, o niemal o 300 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji. Kwota ta pozwoli na utworzenie ok. 24,5 tys. miejsc oraz na dofinansowanie funkcjonowania ok 56 tys. miejsc, w tym ponad 630 dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Pomorskie otrzymało ponad 34 miliony złotych dofinansowania. Zestawienie przyznanych kwot dla poszczególnych podmiotów w Pomorskiem - w załączniku.

Środki jakie przeznaczono na poszczególne moduły w województwie pomorskim:

Na dofinansowanie tworzenia oraz funkcjonowania miejsc w ramach Programu „Maluch +” 2018 przeznacza się 34 060 074,00 zł, z tego:
1) moduł 1a (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 4 632 000,00 zł,
2) moduł 1b (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 5 269 076,00 zł,
3) moduł 2 (dla gmin) – 2 850 900,00 zł,
4) moduł 3 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 15 771 898,00 zł,
5) moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 5 536 200,00 zł.

żródło: www.mrpips.gov.pl


Ostatnio zmieniany: