Fot. Tomasz Kubiś/ pnbt.com.pl Fot. Tomasz Kubiś/ pnbt.com.pl
| Wydrukuj

Ponad 44 milionów złotych na budowę, rozbudowę i wyposażenie ośrodków edukacji ekologicznej otrzyma pięć parków narodowych: „Ujście Warty”, Karkonoski, Tatrzański, Słowiński i „Bory Tucholskie”. Pomorskie parki otrzymają w sumie prawie dziewięć i pół miliona złotych. Dotacje pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki dofinansowaniu parki rozbudują infrastrukturę edukacyjną, zwiększą jej dostępność, a także zrealizują większą liczbę zajęć zwiększających świadomość ekologiczną uczestników.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” (województwo pomorskie) otrzyma 9,1 mln zł na realizację trzeciego etapu rozbudowy bazy edukacyjnej (projekt pn. „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej”).
Słowiński Park Narodowy (województwo pomorskie) przygotuje z kolei zajęcia edukacyjne pn. „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN”, na co otrzyma wsparcie w wysokości 390 tys. zł.

Dofinansowanie otrzymały także :
- Park Narodowy „Ujście Warty” w województwie lubuskim - 12,9 mln zł (budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym).
- Karkonoski Park Narodowy w województwie dolnośląskim - 15 mln zł (adaptacja budynku Wielkiej Stajni przy Pałacu Sobieszów na potrzeby ekspozycji przyrodniczej „Klimatyczne Karkonosze”, wykonanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych).
- Tatrzański Park Narodowy w województwie małopolskim – 7 mln zł (budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej Kiry – Kościelisko)

Parki narodowe otrzymały wsparcie w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (podtyp projektu 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym). Podpisywanie umów to efekt zakończenia drugiego naboru tego typu projektów (od 28 kwietnia do 26 czerwca 2017 r.), w którym było do rozdysponowania 50 mln zł.
Maksymalny udział dofinansowania Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowalnych dla projektu określony został na 85%.

Środki przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pełni funkcję instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. Instytucją pośredniczącą w tym działaniu jest Ministerstwo Środowiska.
Źródło: www.mos.gov.pl


Ostatnio zmieniany: