| Wydrukuj

W związku z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach, informujemy, że 12 lutego 2018 r. zmienił się wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (w tym na pobyt czasowy i pracę) - kliknij. Więcej o nowelizacji ustawy o cudzoziemcach -tutaj.

 


Ostatnio zmieniany: