| Wydrukuj

Do czwartku (8 marca br.) można zgłaszać akces w konferencji podsumowującej prowadzone konsultacje społeczne zmian w ustawach wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Organizatorzy - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska zapraszają na spotkanie 14 marca br. 
Konferencję zaplanowano 14 marca 2018 r. (w godz.: 10:15-15:15) w Polskim Komitecie Olimpijskim przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie. Przedstawicieli instytucji zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza - kliknij. Termin zgłoszeń upływa 8 marca 2018 r. o godzinie 16.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Konsultacje +” - realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa).

 

 


Ostatnio zmieniany: