| Wydrukuj

Zgodnie z ustawą z lipca ubiegłego roku od stycznia 2018 r. zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego prowadzi Wojewoda Pomorski. Do 5 stycznia br. Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przejął od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - 15 037 spraw tyczących świadczeń wychowawczych 500+, rodzinnych, spraw inicjowanych przez instytucje zagraniczne oraz tzw. świadczeń nienależnie pobranych. Dziś na pytania dziennikarzy odpowiadały Katarzyna Stanulewicz, szefowa Wydziału Polityki Społecznej i Jolanta Ostrowska, zastępca dyrektora ds. koordynacji.

- Do zadań wojewody należy pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej - wyjaśniała Katarzyna Stanulewicz. – Ponadto, wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizowanych w związku z koordynacją.

Zadania realizuje Oddział Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych wchodzący w strukturę Wydziału Polityki Społecznej PUW.

- Przejęliśmy od samorządu 15 037 spraw, z czego 10 029 nie zostało rozpoczętych. W toku procedowania pozostawało jedynie 5008 spraw - podkreślała Jolanta Ostrowska, zastępca dyrektora WPS ds. koordynacji. - Świadczenia wychowawcze 500+ stanowiły 7439, w tym tylko 2435 spraw wszczętych (32,7%), świadczenia rodzinne stanowiły 4092 sprawy, w tym 1571 zostało wszczętych (38,4%), dokumenty SED stanowiły 3506 spraw, w tym wszczęte – 1002 (28,6%)

Od stycznia do 7 lutego 2018 r. wydano 504 decyzje w tym 256 dotyczących  świadczeń wychowawczych i 248 świadczeń rodzinnych.

W ramach przejęcia zadania z urzędu marszałkowskiego nie wszyscy pracownicy przeszli do PUW. Pracę podjęło 15 osób. - Aktualnie na stanowiskach powiązanych z rozpatrywaniem spraw wynikających z wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze, w tym wydawaniem decyzji pracuje 9 inspektorów. Docelowo zadanie realizował będzie zespół 33 osobowy. Trwa nabór – poinformowała Katarzyna Stanuewicz.

Szczegółowe informacje - Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - kliknij

 


Ostatnio zmieniany: