| Wydrukuj

Pierwszy tydzień akcji „SpoKREWnieni slużbą” w Pomorskiem zamknęliśmy liczbą prawie 29 litrów krwi. Urzędnicy z Gdańska i Słupska wraz z pracownikami tzw. służb zespolonych oddali prawie 11 litrów, Policja ponad 14 litrów, zaś Straż Pożarna – niemal 4 litry. Krew pobierana jest w specjalistycznym busie należącym do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Na stronie internetowej RCKiK - krew.gda.pl - znajdują się informacje dla dawców krwi, m.in. przeciwwskazania do jej oddawania.

Najbliższa akcja : 

- 12 marca 2018 r. ( w godz. 9 – 13) , Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim , ul. Warszawska 53
Kolejne:
- 15 marca 2018 r. (w godz. 9 - 13) parking obok Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ul. Sosnowa 2
- 29 marca 2018 r. (w godz. 8 - 14) parking przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 (wejście II)

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Pomorskiem – w ramach „SpoKREWnionych służbą” - zebraliśmy ponad 127 litrów krwi (w skali kraju - 3022 litry).
Akcja prowadzona jest pod patronatem, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej.

 


Ostatnio zmieniany: