| Wydrukuj

Poradnictwo konsumenckie i instruktaże dla przedsiębiorców, rozwiązywania sporów konsumenckich czy sądownictwo polubowne – to tylko część zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku. W ubiegłym roku WIIH udzielili 11 147 porad i instruktaży, przyjął 657wniosków o pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich i 258 o rozpoznanie spraw.

Po pomoc można zgłaszać się gdy mamy problem z rękojmią, gwarancją, gdy chcemy rozwiązać problem ze sprzedawcą towaru lub i usługi, i na odwrót gdy sprzedawca chce rozwiązać konflikt z klientem. Albo gdy chcemy skorzystać z Sądu Polubownego działającego przy Dyrektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Warto dodać, że postępowania są szybkie – mniej sformalizowane niż przed sądem powszechnym, bezpłatne a wyroki mają moc prawną tożsamą z wyrokami sądów powszechnych. Więcej na stronie WIIH - kliknij


Ostatnio zmieniany: