| Wydrukuj

Wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych i tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych to dwa filary - Pakietu dla średnich miast - realizowanego w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program dotyczy miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów, z wyłączeniem miast wojewódzkich. 

Aktualnie to 255 miejscowości w całej Polsce, w tym 15 miast z Pomorskiego. Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych. W województwie pomorskim to Malbork, Bytów i Słupsk.

W ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) uruchomiona została druga edycja konkursu (w ramach działania 3.2 Wdrożenie wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek).

Na dofinansowanie wdrożenia efektów wyników prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców realizujących projekty w miastach średnich oraz w gminach z nimi sąsiadujących przeznaczono 500 mln zł. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o 20 mln zł wsparcia na projekt.
Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” - www.miir.gov.pl/rozwoj-miast 

 


Ostatnio zmieniany: