| Wydrukuj

Dziś w sali im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w  Gdańsku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw monitorowania składowisk i wysypisk odpadów  zlokalizowanych na obszarze województwa pomorskiego.

Obradom przewodniczył Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Omówione zostały tematy  dotyczące monitowania i kontrolowania składowisk, wysypisk odpadów oraz ich transportu  na drogach, a także kwestie dotyczące parkingów dla  pojazdów przewożących odpady -  w tym niebezpieczne.

Szeroko analizowano temat nielegalnego składowania i magazynowania odpadów oraz eliminowania stwarzanych przez nie zagrożeń. 

Spotkanie miało również charakter informacyjno – przygotowawczy, ponieważ dyskutowano o planowanych zmianach w Ustawie o odpadach. Przyjęto również wstępne ustalenia, co do ich wdrażania w województwie pomorskim.  

W spotkaniu wzięli również udział  Dyrektor Generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW , Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego  Inspektora Ochrony Środowiska, Pomorski Państwowy Inspektor Sanitarny,  Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, KW PSP, WIOŚ,  oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej.