| Wydrukuj

Dziś w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyła się konferencja pn. „Współpraca jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie pomorskim”. Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Pomorski.

W konferencji uczestniczyli : konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, przedstawiciele Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, POW NFZ, Urzędu Marszałkowskiego, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego oraz dysponenci szpitalnych oddziałów ratunkowych. Celem konferencji była wymiana doświadczeń poszczególnych ogniw systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie pomorskim oraz przedstawienie zmian zawartych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.