| Wydrukuj

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersytetów trzeciego wieku. Chodzi o wsparcie nauczycieli w sprawniejszym poruszaniu się po cyfrowym świecie. Szkolenia pozwolą m.in. korzystać z e-materiałów edukacyjnych i tworzyć własne e- zasoby. 

W szkoleniach, które będą prowadzone do czerwca 2023 roku weźmie udział co najmniej 75 tysięcy nauczycieli w całej Polsce, co najmniej 15 procent z każdego województwa, ze szkół każdego typu, zarówno publicznych jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
Szkolenia prowadzone będą w formie mieszanej (zajęcia stacjonarne i zdalne), zapewniony zostanie także mentoring oraz dostęp do platformy e-learningowej.

- Nauczyciele dostaną ogromną dawkę wiedzy i szerokie spektrum instrumentów - programy nauczania, scenariusze lekcji z e-materiałami, które pomogą w organizacji zajęć dla uczniów. Będą mogli tworzyć własne e-zasoby edukacyjne: konspekty, prezentacje, materiały pomocnicze, zdjęcia, filmy – a dzięki temu ich uczniowie wkroczą w dorosłe życie bardzo dobrze przygotowani do życia w cyfrowym świecie - powiedziała Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji.

- Do dofinansowania w ramach konkursu zostanie wybrany wyłącznie jeden projekt. Wnioskodawca, który spełni wszystkie warunki i otrzyma dofinansowanie będzie dalej przekazywać środki finansowe na szkolenia w formie grantów. Grantobiorcami mogą być organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe prowadzące zajęcia dla nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli oraz konsorcja powyższych podmiotów - powiedział Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W przygotowanie konkursu dla nauczycieli zaangażowane było także Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wnioski można składać w dniach od 20.08.2018 r. do 19.10.2018 r. Więcej informacji o konkursie – kliknij

źródło: ministerstwo cyfryzacji


Ostatnio zmieniany: