Dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla strażaków fot : www.ms.gov.pl
| Wydrukuj

Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości, przyznał dotacje celowe dla gmin i miast na prawach powiatu na zakup dla ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu (z wyłączeniem pojazdów). Z województwa pomorskiego dotacje uzyska aż 117 jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna lista beneficjentów znajduje się w BIP Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem : https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/wsparcie-dla-osp/news,10919,nabor-wnioskow-na-dotacje-z-funduszu.html


Ostatnio zmieniany: