| Wydrukuj

Edycja 2019 programu „Maluch+” to 450 mln zł na rozwój miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Wśród ważnych zmian jest wzrost dofinansowania dla samorządów na utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nabór ofert rozpocznie się w listopadzie. Wnioski będzie można składać w 4 modułach.

Moduł 1 to dotacja natworzenie nowych miejsc opieki przez samorządy i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc. Podzielony jest na moduł 1a i 1b. Moduł 1a przeznaczony jest na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie nie ma żadnych żłobków lub klubów dziecięcych. W module 1b wnioski mogą składać te samorządy, w których działają już instytucie opieki nad małymi dziećmi.

Co ważne w tegorocznej edycji wzrosły kwoty dofinansowania do utworzenia nowego miejsca w ramach tego modułu. W module 1a z 20 tys. zł na 30 tys. zł, a w module 1 b z 20 tys. zł na 22 tys. zł. Kwota dofinansowania utworzenia nowego miejsca u dziennego opiekuna wyniesie do 5 tys. zł.

Moduł 2 to dotacja na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Moduł 3 skierowany jest do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, które mogą pozyskać środki na utworzenie w 2019 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Tu kwota dofinansowania utworzenia nowego miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wyniesie do 10 tys. zł, a u dziennego opiekuna do 5 tys. zł.

Moduł 4 skierowany jest do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego ( w tym uczelnie) na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W sumie na tegoroczną edycję programu przeznaczono 450 mln zł. W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego. Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom niegminnym.

W całej Polsce działa już 4 460 placówek dla maluchów oferujących prawie 126 tys. miejsc opieki. Ok. 16,6% dzieci od 1. do 3. roku życia jest objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. Uwzględniając dzieci pod opieką niań, wskaźnik „użłobkowienia” wynosi 17,8%.

W porównaniu do 2015 roku liczba miejsc opieki dla najmłodszych dzieci zwiększyła się o 49 proc. Miejsc opieki starczy już dla prawie 126 tys. dzieci. To ok. 42 tys. więcej niż w 2015 roku.


Ważne zmiany wprowadzono w 2017 roku wraz z nowelizacją tzw. ustawy żłobkowej przygotowaną przez MRPiPS. Wprowadziła ona ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu żłobków i klubów dziecięcych. Zniesiony został wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch sal przeznaczonych na pobyt dzieci. Wprowadzono możliwość większej integracji żłobków i klubów dziecięcych z przedszkolami.

Wydłużono czas przebywania dzieci w klubach dziecięcych do 10 godzin, tak jak ma to miejsce w żłobkach. Rodzice zyskali większy udział w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego, a także dokonywania kontroli warunków pobytu maluchów w tych placówkach.
Źródło: www.mpips.gov.pl


Ostatnio zmieniany: