| Wydrukuj

Finansowe i społeczne skutki przywrócenia wieku emerytalnego i rola samorządu w kreowaniu polityki rodzinnej – to tematy, którym poświęcone jest dzisiejsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Uczestniczy w nim Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej i przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego. Wcześniej minister Elżbieta Rafalska i wojewoda Dariusz Drelich spotkali się z dziennikarzami.

Będziemy dziś omawiać między innym rozwój opieki nad dziećmi do lat 3. Rząd zaproponował niebagatelne środki. Edycja 2019 programu „Maluch+” to bowiem 450 mln zł na rozwój miejsc opieki - podkreśliła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. - W szczególności są to bardzo korzystne propozycje dla tych samorządów, które nie mają instytucji opieki nad dziećmi. Do tej pory na utworzenie jednego miejsca przeznaczaliśmy 20 tysięcy złotych, aktualnie będzie to 30 tysięcy. Dla tych samorządów, które mają już żłobki i kluby dziecięce ale ich liczba jest nadal niewystarczająca liczba wzrośnie z 20 do 22 tysięcy złotych.

W całej Polsce działa już 4 460 placówek dla maluchów oferujących prawie 126 tys. miejsc opieki. Ok. 16,6% dzieci od 1. do 3. roku życia jest objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna.

W porównaniu do 2015 roku liczba miejsc opieki dla najmłodszych dzieci zwiększyła się o 49 proc. Miejsc opieki wystarczy już dla prawie 126 tys. dzieci. To ok. 42 tys. więcej niż w 2015 roku.

Minister mówiła także rozwiązaniach emerytalnych.

- Kolejna nasza propozycja to emerytury dla kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat), wychowały 4 dzieci ale nie miały szansy na wypracowanie wymaganego stażu. Brakujący staż zostanie uzupełniony. Z kolei świadczenie dla matek, które nigdy nie pracowały zawodowo wyniesie tyle co emerytura minimalna - 1029 zł. Chcemy by to rozwiązanie weszło w życie od stycznia.

Minister Elżbieta Rafalska odpowiadała także na pytania o skutki reformy emerytalnej, czyli przywrócenia wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i pracowników obcokrajowców . - Naszym obowiązkiem jest sięganie do krajowych zasobów rynku pracy Jest duża grupa biernych zawodowo. Dopiero w kolejnym ruchu możemy posiłkować się pracownikami z innych krajów – zaznaczyła.

 


Ostatnio zmieniany: