| Wydrukuj

Trzy wnioski – decyzją międzyresortowego zespołu ds. „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” - otrzymają dofinansowanie na realizację projektów. Dziś Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał z beneficjentami porozumienia.

- Do konkursu przystąpiło 10 podmiotów, które zgłosiły w sumie 15 wniosków. Komisja wojewódzka pozytywnie zaopiniowała 13 z nich. Niestety, tylko trzy postanowieniem międzyresortowego zespołu otrzymają dofinansowanie – mówił wojewoda.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie:

1. Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kościuszki w Skarszewach” – cel szczegółowy 2 – 15 360 zł;
Wnioskodawca zamierza przebudować istniejące przejście dla pieszych, z którego korzystają przede wszystkim dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Skarszewach. Przejście przy ul. Kopernika. znajduje się naprzeciwko jedynego banku w Skarszewach oraz osiedla mieszkaniowego. Istotny jest fakt, iż w sąsiedztwie powstały bloki mieszkaniowe, które niebawem zostaną oddane do użytku. Przejście otrzyma nowe oświetlenie, zamontowane zostaną progi zwalniające. Dodatkowo partnerzy projektu przeprowadzą zajęcia dla najmłodszych na temat bezpieczeństwa na drodze.

2. „Działajmy razem dla bezpieczeństwa” w Szkole Podstawowej w Mirachowie – cel szczegółowy 3 Mikroprojekt – 3 680 zł;
Projekt „Działajmy razem dla bezpieczeństwa” w Szkole Podstawowej w Prokowie skierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych, które poprowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach. Zakupione zostaną także programy multimedialne dotyczące przeciwdziałania przemocy. Nauczyciele przejdą szkolenia w ramach programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”. Rodzice wezmą udział w spotkaniach dotyczących komunikacji rodzic-dziecko. W szkole odbędą się prelekcje, które poprowadzą strażacy i policjanci z Kartuz. Ogłoszony zostanie konkurs plastyczny pt. „Pasja życia”. Rozstrzygnięcie odbędzie się podczas „Szkolnego Dnia Życzliwości”.

3. Kampania społeczna „Kieruj bez procentów – 2018” – cel szczegółowy 4 – 41 875,00 zł.
Projekt zakłada podniesienie wiedzy oraz utrwalenie w świadomości konsekwencji wpływu alkoholu i innych środków psychoaktywnych na sprawność prowadzenia pojazdu oraz zwiększenie ich kompetencji i umiejętności postępowania w sytuacji wypadku drogowego i konieczności ratowania życia poszkodowanym.

Program „Razem bezpieczniej” opiera się na współpracy administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych. Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. I ma być on realizowany przez cztery cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa; bezpieczne przejścia dla pieszych; przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży i edukacja dla bezpieczeństwa.

 


Ostatnio zmieniany: