| Wydrukuj

Wojewoda Dariusz Drelich przewodniczył dziś obradom wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego ds. zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu Żuław Gdańskich. To kolejne w tym miesiącu posiedzenie. Analizowano podjęte działania, których zadaniem była poprawa jakości zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

I tak - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku otrzymał dodatkowe pieniądze na zadania związane z utrzymaniem cieków oraz obiektów w rejonie Żuław. W trakcie realizacji jest koszenie wałów przeciwpowodziowych, zabudowa wyrw w wałach i konserwacja cieków.

Z kolei Państwowa Straż Łowiecka - informowała, że w związku ze znikomą skutecznością limitowanego odstrzału bobrów w obwodach łowieckich z rejonu Żuław - wystąpiła do zarządów kół o zmobilizowanie myśliwych oraz dopuszczenie do wykonania odstrzałów zwierząt przez uprawnionych myśliwych z innych kół.

Jak wskazywali członkowie zespołu –potrzebne są intensywniejsze działania, które wpłyną na ulepszenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Konieczne jest także usprawnienie przepływu informacji między instytucjami odpowiedzialnymi na stan infrastruktury przeciwpowodziowej.


Ostatnio zmieniany: