| Wydrukuj

Źródłami owego promieniowania są m.in stacje telefonii komórkowej, linie wysokiego napięcia, urządzenia elektryczne ale też Słońce i wiele innych obiektów we Wszechświecie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku opublikował właśnie wyniki badań poziomu pól elektromagnetycznych w Pomorskiem w 2018. Wynik? W normie. Szczegóły - kliknij

 


Ostatnio zmieniany: