| Wydrukuj

Inspekcje ochrony środowiska od sierpnia tego roku poosiadają szersze uprawnienia kontrole i możliwość wykorzystywania w pracy technik satelitarnych i dronów. Skorzystała z tego Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, która dzięki dronowi ujawniła i zebrała dokumentację dotyczącą miejsca nielegalnego demontażu pojazdów w gminie Sadlinki.

Na terenie znajdowało się ponad 550 sztuk pojazdów. Większość z nich nie posiadała dowodów rejestracyjnych czy innych dokumentów potwierdzających pochodzenie. Na nieutwardzonym i niezadaszonym terenie gromadzono różnego rodzaju odpady pochodzące z demontażu pojazdów. Wyniki badań, przeprowadzone przez WIOŚ w Gdańsku, wykazały zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi.

Źródło: www.gios.gov.pl


Ostatnio zmieniany: