| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Marek Pilecki, pełnomocnik firmy TECH 2 Solutions podpisali dziś porozumienie dotyczące przekazania oraz przeniesienia własności systemu kontroli radiometrycznej w ramach programu Wykrywania i Przeciwdziałania Przemytowi Materiałów Nuklearnych.  - 25 bramek ma przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo w obrocie materiałami radioaktywnymi ( …) To najnowocześniejszy sprzęt na świecie dający gwarancję, że w gdańskim i gdyńskim porcie nie będzie prób przemytu bardzo niebezpiecznych dla funkcjonowania kraju materiałów – podkreślił wojewoda.

 - Kolejnym etapem będzie instalowanie bramek na przejściach kolejowych. Mam nadzieje, że wkrótce będziemy mogli ogłosić szczegóły dodał Dariusz Drelich.

W spotkaniu uczestniczył także komandor MOSG Andrzej Prokopski, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Umowa realizowana jest w wyniku Memorandum o porozumieniu między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Finansów a Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki z 18 stycznia 2009 roku oraz| podpisanymi:
- Porozumieniem pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej i Wojewodą Pomorskim z 28 lipca 2017 roku
- Umową z 19 października 2018 roku z wykonawcą reprezentującym Departament Energii Stanów Zjednoczonych – spółką TECH2 Solutions z Waszyngtonu (USA) a Wojewodą Pomorskim.

W związku z Memorandum o porozumieniu pomiędzy Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie współpracy przy zwalczaniu nielegalnego obrotu specjalnymi materiałami jądrowymi i innymi materiałami radioaktywnymi zawartym 8 stycznia 2009 r. realizowane jest zadanie instalacji systemu wykrywania promieniowania przez Departament Energii (DOE) Stanów Zjednoczonych na morskich przejściach granicznych.

Stacjonarne urządzenia do wykrywania materiałów radioaktywnych zostały zamontowane w morskich przejściach granicznych w Gdyni i Gdańsku na terminalach BCT Gdynia (15 urządzeń) oraz GTK w Gdańsku (11 urządzeń).

Wojewoda Pomorski w oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej oraz § 3 pkt 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych, przyjmuje sprzęt stacjonarny przekazany przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz finansuje podatek VAT i cło opłacone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dostarczonego sprzętu stacjonarnego, urządzeń dodatkowych i usług związanych z instalacją sprzętu.
Podatek Vat od urządzeń wynosić będzie 3 311 000 zł

W celu realizacji zadania Wojewoda Pomorski pozyskał środki na sfinansowanie podatku z rezerwy celowej i podpisał umowy:
1. Z Komendą Główną Straży Granicznej w sprawie zakresu obowiązków Wojewody Pomorskiego przy realizacji postanowień Memorandum;
2. Z Kontraktorem - Spółką Tech2, będącym wykonawcą projektu instalacji systemu wykrywania promieniowania, w sprawie określenia zasad zwrotu podatku VAT i sposobu przekazania zamontowanego sprzętu.
Kontraktorem DOE jest Tech 2 Solutions, spółka Joint Venture założona przez Tetra Tech, Inc. oraz Sealaska Technical Services, LLC, z siedzibą w Waszyngtonie zarejestrowana w stanie Waszyngton, która udzieliła Panu Markowi Pileckiemu, pełnomocnictwa do czynności związanych z realizacją zadania.

Po zakończeniu zadania Wojewoda Pomorski przekaże Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej sprzęt - zamontowany w ramach instalacji systemu wykrywania promieniowania - stosowną umową użyczenia. Koszty (gwarancja na 3 lata od daty przekazania) dotyczące przeglądów oraz napraw sprzętu będą ponoszone w ramach umowy z 12 czerwca 2006 roku zawartej z MOSG w sprawie utrzymania w sprawności sprzętu i urządzeń służących do dokonywania kontroli na przejściach granicznych.

Koszty związane z używaniem sprzętu, tj. dzierżawy, energii będą ponoszone przez Wojewodę Pomorskiego w ramach zawartych z Zarządem Portu Morskiego Gdańsk, Zarządem Portu Morskiego Gdynia oraz Terminalem GCT w Gdyni porozumień w sprawie dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z utrzymaniem przejść granicznych.

 

 


Ostatnio zmieniany: