| Wydrukuj

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy nakładające nowe zadania na wojewodę m.in. obowiązek prowadzenia listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa. Wpis na listę będzie możliwy od stycznia przyszłego roku i znajdzie zastosowanie do otwartych konkursów ofert przeprowadzonych w 2019 roku ( na realizację zadań w 2020 r.) Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. - kliknij

 

 

 


Ostatnio zmieniany: