| Wydrukuj

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki. Do rozdysponowania jest 2 600 000 złotych. Szczegóły, terminy na stronie MSiT – kliknij