| Wydrukuj

Powołanie stałych zespołów roboczych WRDS, aktywizacja zawodowa pokolenia 60+ , polityka senioralna na przykładzie współpracy rodzinnych ogrodów działkowych z samorządem, projekt stanowiska w sprawie odtworzenia oddziału Energa Operator SA w Słupsku, zatrudnianie cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego i propozycje zmian do ustawy o straży gminnej – to tematy dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem wojewody Dariusza Drelicha.

Spotkanie odbywa się w sali Herbowej urzędu marszałkowskiego w Gdańsku.

 


Ostatnio zmieniany: