| Wydrukuj

Osłona przeciwpowodziowa Żuław, naprawa i odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej Wisły Królewieckiej i Szkarpawy w związku z planowaną budową wrót przeciwsztormowych na rzece Tuga, przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi oraz zadania utrzymaniowe na terenie Żuław - to tematy którymi zajmuje się dziś Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

W posiedzeniu bierze m.in. udział Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej. Obradom przewodniczy Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.


Ostatnio zmieniany: