| Wydrukuj

W ramach programu Maluch+ do Pomorskiego trafi 38, 4 mln złotych, z kolei blisko 1,27 mln samorządy otrzymają na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych Senior+. Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczył dziś samorządowcom promesy dofinansowania projektów. Gospodarzem spotkania był Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.

Maluch+ 2019
Utworzonych zostanie 4 493 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie 6 319 już funkcjonujących miejsc opieki.

O wsparcie z programu Maluch+ 2019 mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu.

W województwie pomorskim podmioty gminne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego utworzą 26 nowych placówek opieki dla najmłodszych, oferujących 4 493 nowe miejsca.

Samorządy otrzymają 7,24 1mln zł wsparcia na utworzenie nowych miejsc opieki i opieki dla najmłodszych i ich funkcjonowanie w 11 gminach:
- w module 1 a
• Brusy - 2,4 mln zł na utworzenie 80 miejsc opieki dla najmłodszych
• Lipusz - 630 tys. zł na utworzenie 21 miejsc opieki dla najmłodszych
• Nowa Wieś Lęborska - 1,35 mln zł zł na utworzenie 45 miejsc opieki dla najmłodszych
• Wicko - 480 tys. zł na utworzenie 16 miejsc opieki dla najmłodszych
• Puck - 139 tys. zł na utworzenie 35 miejsc opieki dla najmłodszych
• Zblewo - 720 tys. zł na utworzenie 24 miejsc opieki dla najmłodszych
• Dzierzgoń - 387,3 tys. zł na utworzenie 20 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 8 tys. zł na ich funkcjonowanie

- w module 1 b
• Pruszcz Gdański - 220 tys. zł na utworzenie 10 miejsc opieki dla najmłodszych oraz
4 tys. zł na ich funkcjonowanie
• Krokowa - 656 tys. zł na utworzenie 36 miejsc opieki dla najmłodszych
• M. Słupsk - 158,4 tys. zł na utworzenie 30 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 12 tys. zł na ich funkcjonowanie
• M. Sopot - 74,16 tys. zł na utworzenie 10 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 4 tys. zł na ich funkcjonowanie.

W sumie to 327 nowo tworzonych samorządowych miejsc dla maluchów w województwie pomorskim.

Podmioty niepubliczne, dzięki wsparciu w kwocie ponad 21 mln zł, utworzą 4 166 miejsc dla najmłodszych w 15 gminach.

Samorządy, na terenie których nie działała żadna placówka samorządowa dla najmłodszych po raz kolejny w tej edycji, miały gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości aż 80 proc. kosztów budowy żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna. W województwie pomorskim takie dofinansowanie otrzymało 7 samorządów: Brusy, Lipusz, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Puck, Zblewo, Dzierzgoń.

Program MALUCH+ dofinansowuje wydatki związane z powstawaniem i działaniem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. W zgłoszeniu można było zawrzeć koszty związane m.in. z wynagrodzeniami dla opiekunów, składkami, najmem i utrzymaniem lokalu oraz wyżywieniem dzieci.

W województwie pomorskim gminne i niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na utrzymanie już funkcjonujących miejsc opieki otrzymają prawie 8,99 mln zł. Dofinansowanie dotyczyć będzie 6 319 istniejących już w województwie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 124 miejsc opieki przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami.

Dodatkowo na utrzymanie nowo tworzonych miejsc, które powstaną w województwie pomorskim w 2019 roku, przeznaczone zostanie 1,21 mln zł.

 Senior+ 2019
Blisko 1,27 mln zł otrzymają samorządy z woj. pomorskiego na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+. Pozwoli to utworzyć 166 nowych miejsc.

W ramach tegorocznej edycji programu Senior+ w województwie pomorskim powstanie 8 placówek dla osób starszych, z tego 1 Dom i 7 Klubów Senior+. Z nowych miejsc aktywnego wypoczynku skorzystać będą mogli seniorzy z większych i mniejszych miejscowości:
• Dzierzgoń
• Kolbudy
• Parchowo
• Czarna Dąbrówka
• Smołdzino
• Morzeszczyn
• Reda
• Przywidz
W sumie przybędzie w regionie 634 nowe miejsc dla seniorów.

W ramach programu dofinansowana może być z budżetu państwa również bieżąca działalność istniejących już placówek. Z tej formy wsparcia w woj. pomorskim skorzysta 29 Domów i Klubów Senior+. To ponad 1,39 mln zł na dofinansowanie 634 miejsc.

W sumie w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+ samorządy z woj. pomorskiego otrzymają 2 660 000 mln zł na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych.
W 2015 roku, po pierwszym roku działania programu Senior+, w woj. pomorskim funkcjonował jedynie 6 placówek dla seniorów zapewniających 130 miejsc. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu samorządów do końca tego roku seniorzy w regionie będą mieli do dyspozycji w sumie 38 Dziennych Domów i Klubów z 826 miejscami.

 


Ostatnio zmieniany: