fot.inwestujwrozwoj.pl fot.inwestujwrozwoj.pl
| Wydrukuj

Od 18 marca osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności, mogą składać wnioski o nieoprocentowane pożyczki z częściowym umorzeniem. Do rozdysponowania jest 10 milionów złotych.

W ramach ogólnopolskiego projektu osoby dorosłe (pracujące, samozatrudnione i pozostające bez pracy) mogą ubiegać o pożyczkę do 100 tysięcy złotych na sfinansowanie wybranych przez siebie studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwających nie dłużej niż 24 miesiące.

Pożyczki są nieoprocentowane i nie są związane z żadnymi dodatkowymi kosztami (prowizjami, opłatami itp.). Pożyczki mogą finansować cały koszt szkolenia/studiów. Okres spłaty wynosi do 3 lat – spłaty są dokonywane w równych ratach miesięcznych. Środki są przekazywane bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez uczestnika formy kształcenia. Samo ukończenie studiów lub kursu stanowi podstawę do umorzenia 20% pożyczki. W praktyce oznacza to brak obowiązku spłaty ostatnich rat pożyczki. W przypadku osób pozostających bez pracy, które w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu podejmą zatrudnienie lub osób o dochodach poniżej średniej krajowej, umorzeniu może podlegać 25% pożyczki. Do tej pory z umorzeń – a więc de facto obniżenia ceny szkolenia o 20-25% - skorzystało już prawie 1.200 pożyczkobiorców.

W pierwszym i drugim naborze zostało złożonych 5000 wniosków o łącznej wartości 45 milionów złotych. Przyznanych zostało blisko 3000 pożyczek, z których skorzystały osoby dorosłe z terenu całego kraju. Najwyższe przyznane pożyczki miały wartość 100 tysięcy złotych (współfinansowanie kursu profesjonalnego pilotażu, studia MBA za granicą). Wartość najniższej pożyczki wyniosła 600 złotych (kurs z obszaru psychologii, szkolenia z Excel), a średnia wartość pożyczki to ok.8,2 tysiąca złotych. Warto podkreślić, że prawie co siódma pożyczka została udzielona osobom niepracującym, chcącym zwiększyć swoje kwalifikacje. Największą popularnością cieszyły się pożyczki na studia podyplomowe oraz kursy programowania.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki rozpocznie się 18 marca 2018 r. o godz. 12.00. Wnioski można składać wyłącznie poprzez system on-line uruchomiony na stronie www.inwestujwrozwoj.pl. Na tej stronie znajduje się także aktualny Regulamin udzielania pożyczek oraz wzory umowy, a także wymagane dane i dokumenty do wniosku. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków.

Źródło - www.miir.gov.pl

 


Ostatnio zmieniany: