| Wydrukuj

Zygmunt Jakóbczyk został uhonorowany, nadawanym przez Prezesa Rady Ministrów, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Odznaczenie wręczył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Zygmunt Jakóbczyk w 1937 r. wstąpił jako ochotnik do toruńskiego XXXI Pułku Artylerii Lekkiej. Ukończył szkołę podchorążych i szkołę pomiarową artylerii, uzyskując stopień plutonowego. Po ogłoszeniu mobilizacji (24 sierpnia 1939 r.) powierzono mu funkcję dowódcy zwiadu.

We wrześniu 1939 r. walczył nad Bzurą. Trafił do niewoli niemieckiej, z której udało mu się zbiec podczas konwoju kolejowego jeńców.

W lutym 1940 r. w Kleszczowie został zaprzysiężony do Armii Krajowej. W kompanii "Kasztan" zajmował się zbieraniem danych o nieprzyjacielu, gromadzeniem broni oraz  działaniami propagandowymi. Był również odpowiedzialny za przerzuty działaczy niepodległościowych do Generalnej Guberni.
1 maja 1944 r. aresztowany i wywieziony do obozu pracy w Lichtenwerden w Sudetach, z którego został zwolniony  15 października 1944 r.

Po wojnie pracował jako leśniczy w Bąkowie na Pomorzu.

9 lipca 2009 r. za zasługi w czasie wojny został awansowany do stopnia podporucznika.

Zygmunt Jakóbczyk we wrześniu 2018 r. ukończył 101 lat.