| Wydrukuj

Blisko 492 milionów złotych zaplanowano w tym roku na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To o ponad 105 mln złotych więcej niż przed czterema laty. W kolejnych latach strumień finansowego wsparcia będzie jeszcze silniejszy - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W 2020 roku kwota dofinansowania tego typu placówek ze środków funduszu wyniesie ponad 531,7 mln złotych, a w 2023 roku – ponad 551,6 mln złotych.
Dzięki warsztatom osoby niepełnosprawne niezdolne do podjęcia pracy mają możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.
- Udział w warsztatach wiąże się z poczuciem przynależności, umożliwia nawiązanie relacji społecznych, wzmacnia poczucie wartości i umożliwia realizację talentów, które każdy człowiek nosi w sobie bez względu na to z jakimi trudnościami się boryka. Biorąc to pod uwagę, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że warsztaty terapii zajęciowej potrzebują większego dofinansowania – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Więcej pieniędzy na warsztaty terapii zajęciowej
Minister przypomina, że systematycznie rośnie kwota dofinansowania rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej. W bieżącym roku to 17 796 złotych, dokładnie 3 tys. złotych więcej niż jeszcze było to przed czterema laty. W 2020 roku i w latach następnych kwota ta wzrośnie o kolejne 1,2 tys. złotych do poziomu 18 996 złotych. Będzie to 4,2 tys. złotych więcej niż w 2015 roku.
- Wierzymy, że dzięki zwiększonemu dofinansowaniu warsztaty będą lepiej służyły potrzebom osób niepełnosprawnych – mówi Rafalska.

Warsztaty terapii zajęciowej – co to jest?
Warsztaty terapii zajęciowej to placówki oferujące osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty organizują dla osób niepełnosprawnych zajęcia terapeutyczne i warsztatowe.
Co ważne, od zeszłego roku uczestnicy warsztatów mają możliwość odbywania praktyk zawodowych, mogą zapoznać się z pracą w konkretnym zakładzie pracy. W ten sposób są lepiej przygotowani do rozpoczęcia aktywności zawodowej.

Warsztaty terapii zajęciowej mogą być organizowane m.in. przez fundacje i stowarzyszenia. Współfinansowane są ze środków PFRON. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków Funduszu można dofinansować maksymalnie 70 proc. kosztów utworzenia warsztatu i 90 proc. kosztów jego działalności. W 2018 roku w całej Polsce działało blisko 720 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło niemal 27,5 tys. osób.

źródło- MRPiPS


Ostatnio zmieniany: