| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich otworzył międzynarodową konferencję naukową - Senior w obliczu współczesnych zagrożeń. Specjaliści z Polski, Szwecji i Niemiec omawiają rodzaje przestępstw dokonywanych na osobach starszych, sposób działania przestępców, fałszowanie dokumentów w obrocie gospodarczym, cyberprzestępczość oraz psychomanipulację, w efekcie której osoba starsza staje się ofiarą.

Spotkanie w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku skierowane jest do osób na co dzień współpracujących z seniorami i odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Poza prelegentami z policji, głos w dyskusji zabiorą przedstawiciele m.in. Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Marynarki Wojennej.

Dziś, po raz pierwszy, zaprezentowane zostaną, opracowane przez Wydział Prewencji KWP w Gdańsku, trzy spoty video dotyczące przeciwdziałania przestępczości metodą tzw. „na wnuczka” i „ na policjanta”.

Konferencja, przygotowana przez Wojewodę Pomorskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, została objęta patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.


Ostatnio zmieniany: