| Wydrukuj

Gminy: Gniewino, Skórcz, Tuchomie, Chmielno, Sztutowo, Kolbudy i powiat bytowski to kolejni beneficjenci Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał dziś z przedstawicielami samorządów umowy o dofinansowanie budowy dróg lokalnych. W ramach FDS do gmin i powiatu trafi kolejnych 5 270 541 złotych.

- Bardzo się cieszę, że zaoszczędzone środki, powstałe w wyniku przetargów czy zmiany harmonogramów prac, pozwalają nam podpisać umowy z samorządami z listy rezerwowej - wyjaśnił wojewoda.

Sześć podpisanych umów opiewa na 10 541 085 złotych (5 270 541 zł to dofinansowanie w ramach FDS). Przełoży się to na modernizację 6,82 km dróg lokalnych w Pomorskiem. A dokładniej - 3,45 km na 5 drogach gminnych (łączna wartość 4 541 085 zł, dofinansowanie 2 270 541 zł) i 3,37 km drogi powiatowej (łączna wartość 6 000 000 zł, dofinansowanie 3 000 000 zł). 

Razem z nowymi inwestycjami realizowanych jest 41 zadań o łącznej wartości 134 865 950 zł, z czego 66 585 564 zł to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
I tak:
- drogi gminne – 25 o łącznej wartości 72 052 100 zł (dofinansowanie 35 909 220 zł) , modernizacja 23,75 km dróg 
- drogi powiatowe – 16 o łącznej wartości 62 813 850 zł (dofinansowanie 30 676 344 zł) modernizacja 41,62 km dróg.

W Pomorskiem - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w roku 2019 rozdysponowanych zostanie 259 242 291,64 złotych (w kraju 6 mld zł.) Umowy zawierane są w ramach tzw. pierwszej części środków przyznanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa pomorskiego na rok 2019. Pozostałych 190 989 434,64 złotych rozdysponowanych zostanie w ramach II edycji 2019. Nabór zakończył się w kwietniu br. (trwa ocena wniosków). Dodajmy, że 51 236 499,34 zł. może zostać przeznaczonych na inwestycje wieloletnie.

Lista beneficjentów (inwestycje, kwoty) w załączeniu.

 

 


Ostatnio zmieniany: