| Wydrukuj

W związku z prognozowanymi burzami, gradem, a nawet trąbami powietrznymi Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pracuje w wzmocnionym składzie. Sprawdzono łączność i gotowość służb do ewentualnych działań.

WCZK utrzymuje stały kontakt z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego i na bieżąco monitoruje sytuację meteorologiczną.

Mieszkańców województwa pomorskiego prosimy o śledzenie komunikatów pogodowych - http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. wojewoda Dariusz Drelich, nadbryg. Tomasz Komoszyński, komendant wojewódzki PSP, Grzegorz Stosik, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, przedstawiciele policji, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, IMGW, PKP, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Urzędu Morskiego, Lasów Państwowych oraz gdańskiego oddziału GDDKiA.


Ostatnio zmieniany: