| Wydrukuj

Gminy Kołczygłowy, Stara Kiszewa, Czarna Dąbrówka, Konarzyny i powiat człuchowski otrzymają w sumie 4 051 803 złotych dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i przedstawiciele samorządów podpisali dziś umowy. 

I tak:
- gmina Kołczygłowy otrzyma 555 525 zł dotacji na przebudowę drogi gminnej nr. 161009G w gminie Kołczygłowy;
- gmina Stara Kiszewa otrzyma 1 440 758 zł na budowę drogi gminnej nr 208046G Konarzyny-Olpuch - etap II;
- gmina Czarna Dąbrówka otrzyma 229 513 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jasień, gm. Czarna Dąbrówka- działka nr 1/1, 1/39, 14, 15/7, 659, 661 ;
- gmina Konarzyny otrzyma 750 920 zł na przebudowę drogi gminnej nr 205016G Konarzyny- Zielona Huta, etap II
- powiat człuchowski otrzyma 1 075 087 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

Umowy można było podpisać dzięki oszczędnościom wypracowanym w ramach przetargów. Porozumienia opiewają na 8 103 634 złote, z czego 4 051 803 zł to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W sumie zmodernizowanych zostanie 6,82 km dróg lokalnych ( cztery drogi gminne - 5,73 km i droga powiatowa –0,81 km).

Przypomnijmy, że razem z nowymi inwestycjami realizowanych jest aktualnie 46 zadań o łącznej wartości 142 138 047 zł, z czego 68 252 857 zł to dofinansowanie w ramach FDS (29 dróg gminnych – modernizacja 29,48 km i 17 dróg powiatowych –modernizacja 42,43 km). Łącznie w Pomorskiem, w ramach FDS, w roku 2019 rozdysponowanych zostanie 259 242 291,64 zł (w skali kraju 6 mld zł)

Zawarte dziś umowy zawierane są w ramach pierwszej część środków przyznanych w ramach FDS dla województwa pomorskiego na rok 2019. Pozostałe 190 989 434,64 zł rozdysponowanych zostanie w ramach zakończonego w kwietniu br. naboru drugiej edycji 2019. Lista rekomendowanych wniosków została przekazana Ministerstwu Infrastruktury (wymaga również akceptacji Prezesa Rady Ministrów). Zatwierdzona lista opublikowana zostanie na naszej stronie internetowej.

 


Ostatnio zmieniany: