| Wydrukuj

3 160 801 złotych – na tyle opiewa dotacja z budżetu państwa na stabilizację i zabezpieczenie osuwisk na Biskupiej Górce w Gdańsku. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent miasta podpisali dziś stosowną umowę. 

Pierwszy etap prac dotyczy skarpy nad budynkiem przy ul. Na Stoku. Roboty obejmą rozbiórkę budynku mieszkalnego i budowę specjalnej zapory gruntowej. W kolejnym etapie (dotyczy skarpy powyżej budynków przy ul. Biskupiej 17-21) przeprowadzona zostanie stabilizacja i zabezpieczenie istniejącego osuwiska (obudowa , zapory z koszy siatkowo – kamiennych, gwoździowanie skarp, drenaż, uzbrojenie podziemne)

Od 2017 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stabilizację osuwisk, przydzieliło gdańskiemu samorządowi - 8 263 363 zł.

Biskupia Górka w Gdańsku to teren zaliczany do tzw. III kategorii geotechnicznej, występują tu skomplikowane warunki gruntowe. W 1979 i 1991 roku osuwiska doprowadziły do zasypania dolnych kondygnacji budynków mieszkalnych. Dziesięć lat później po ulewach doszło do kolejnych osunięć. Przyczyną ich powstawania jest budowa geologiczna, ukształtowanie terenu, warunki hydrogeologiczne sprzyjające takim procesom, a także działania antropogeniczne. Osuwiska znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych.


Ostatnio zmieniany: