| Wydrukuj

POSE to Pomorski Okrągły Stół Edukacyjny - do udziału w obradach, które rozpoczną się 26 sierpnia 2019 br. o godzinie 11 w gmachu Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 zapraszają Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk oraz Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk.

Zaproszenie jest kierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, rad rodziców, uczniów, przedstawicieli środowiska akademickiego, samorządów, a także związków zawodowych oraz instytucji i organizacji pozarządowych związanych z edukacją.

Organizacja Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego to jeden z postulatów zgłoszonych podczas obrad Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Będzie on miał formułę poszerzonej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i stanowić ma kontynuację dotychczasowych rozmów, które odbywały się od kwietnia do czerwca br. w Warszawie.

„Okrągły Stół Edukacyjny” zaproponowany przez premiera Mateusza Morawieckiego w kwietniu 2019 roku, buduje szeroką formułę do dyskusji na temat zmian w polskiej oświacie. 

Obrady w ramach Pomorskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego prowadzone będą w czterech obszarach tematycznych:

  1. Nauczyciel - rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela.
  2. Budowanie nowoczesnej szkoły o wysokim poziomie jakości.
  3. Rodzic - relacje w szkole.
  4. Uczeń - szkoła startem do dobrej przyszłości.


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do rejestracji na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

http://www.kuratorium.gda.pl/profilaktyka/1formularz_zgloszenia_konferencja.html

Rejestracja uczestników od godz. 10.30. Przewidywany czas trwania obrad: około 4 godzin.

* Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w konferencji w chwili wyczerpania miejsc.
* * Organizator powiadomi uczestników o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu poprzez podany w formularzu adres e-mail.


Ostatnio zmieniany: