| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski informuje, że odstępuje od wymogu dołączania do wniosku o udzielenie dofinansowania decyzji pozwoleń na budowę, zezwoleń na realizację inwestycji lub zgłoszeń budowy na dzień składania wniosku. Wymienione dokumenty należy dołączyć najpóźniej do dnia podpisania umowy.

Decyzja wojewody jest odpowiedzią na postulaty jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące złagodzenia wymogów formalnych wynikających z ogłoszenia naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, edycja 2020 ogłoszonego w dniu 29 lipca 2019 roku.

Proponowana zmiana jest uzasadniona faktem, że czas oczekiwania na uzyskanie wymienionych pozwoleń jest często dłuższy od 30 - dniowego terminu na składanie wniosków, a ponadto niezależny od potencjalnych beneficjentów. Mając na uwadze konieczność zapewnienia równego dostępu wszystkim powiatom i gminom województwa pomorskiego do udziału w programie - Wojewoda Pomorski postanowił przychylić się do propozycji zmiany treści ogłoszenia.

 


Ostatnio zmieniany: