| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył Małgorzacie Bielang powołanie do pełnienia obowiązków Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku (do czasu powołania kuratora oświaty).

Małgorzata Bielang była zastępczynią Moniki Kończyk (była kurator została konsulem RP w Sydney w Australii). Szefowała Wydziałowi Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku, wcześniej przez 20 lat była dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach na Podlasiu.

 


Ostatnio zmieniany: