| Wydrukuj

Pierwsza fala nieczystości dotrze do Tczewa z czterdziestogodzinnym opóźnieniem w stosunku do pierwotnie zakładanego terminu. Można się jej spodziewać 8 września rano – informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W Pomorskiem wskazano cztery miejsca poboru wody do analizy- w Białej Górze, Kiezmarku, Świbnie oraz na Zatoce Gdańskiej (stały punkt monitoringowy OM3 umiejscowiony na północny wschód od ujścia Wisły). Badania przeprowadzać będzie GIOŚ Centralne Laboratorium Badawcze.

Po awarii dwukrotnie (29 sierpnia i 2 września br) pobrano wodę z Wisły w Kiezmarku, by ustalić jej stan przed napływem ścieków. Jeszcze dziś ponownie specjaliści z GIOŚ zbadają wodę w Białej Górze, Kiezmarku i Świbnie (w Zatoce Gdańskiej prowadzony jest stały monitoring zgodnie z Planem Monitoringu Środowiska).

O wynikach badań WIOŚ informować będzie na stronie internetowej – kliknij.


Ostatnio zmieniany: