| Wydrukuj

Informujemy, że do 20.11.2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie w 2020 roku zajęć sportowych dla uczniów. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel 28,86 milionów złotych. Otwarty konkurs  finansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).


Zadania przewidziane do realizacji:
1.    Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych:
- łączna kwota dofinansowania: 4,61 mln zł
- termin realizacji: od 2 stycznia do 15 kwietnia 2020 r.
- termin rozpatrzenia wniosków: do 31 grudnia 2019 r.
2.    Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”:
- łączna kwota dofinansowania: 19,25 mln zł
- termin realizacji: od 3 lutego do 7 grudnia 2020 r.
- termin rozpatrzenia wniosków: do 31 stycznia 2020 r.
3.    Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej:
- łączna kwota dofinansowania: 5 mln zł
- termin realizacji: od 3 lutego do 7 grudnia 2020 r.
- termin rozpatrzenia wniosków: do 31 stycznia 2020 r.

Wnioski należy złożyć do 20.11.2019 r. osobiście, pocztą lub w formie przesyłki kurierskiej.

Szczegóły - https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2686,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-z.html


Ostatnio zmieniany: