| Wydrukuj

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy, o wartości 779 943 zł, dostali dziś strażacy - ochotnicy z Gostkowa. Kluczyki do auta wręczył im Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Uroczystość odbyła się przed remizą strażacką w Gostkowie.

Nowy wóz -finansowanie:
- Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej – 200 000 zł
- Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 140 000 zł
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 20 000
- gmina Bytów – 369 943 zł
- powiat bytowski – 40 000

W tym roku pomoc finansowa, przeznaczona na sprzęt i wyposażenie straży pożarnej w województwie pomorskim, wyniosła 40 835 319 zł ( OSP – 24 256 582 zł , PSP – 16 578 737 zł), w 2018 roku przekazano - 29 117 252 zł (OSP – 17 016 752 zł, PSP – 12 100 500 zł).
W latach 2016 - 2019 Ochotniczym Strażom Pożarnym z rządowych programów przekazano osiemdziesiąt samochodów pożarniczych o wartości ok. sześćdziesięciu milionów złotych.


Ostatnio zmieniany: