| Wydrukuj

Nauczyciele – doradcy metodyczni mają za zadanie wspierać nauczycieli i rady pedagogiczne.  W uroczystości, której gospodarzem był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, tzw. akty powierzenia odebrało dziś dwunastu nauczycieli. Łącznie liczba doradców metodycznych w Pomorskiem wynosi 14.

Doradcy metodyczni muszą posiadać m.in. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, co najmniej dobrą ocenę pracy, udokumentowane osiągnięcia zawodowe i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.  Do ich zadań należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania, czy podejmowaniu działań innowacyjnych.

Uroczystość odbyła się w Sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku.


Ostatnio zmieniany: