| Wydrukuj

Znowelizowane Prawo o ruchu drogowym z podpisem Prezydenta RP. Ustawa wprowadza przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Zmiany zaczną obowiązywać w 21 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Ustawa precyzuje zasady tworzenia przez kierowców wolnej przestrzeni dla służb ratunkowych,  ustępowania im pierwszeństwa, w tym kierunku zmiany pasa ruchu do utworzenia korytarza (kierowcy poruszający się lewym, skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami - na prawo).
Obejrzyj „Korytarz życia”

W przypadku tzw. jazdy na suwak, czyli sytuacji gdy następuje zmniejszenie liczby pasów ruchu i tworzącego się zatoru - przepisy  wprowadzają zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

To nie jedyne zmiany. Od dziś obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego.

W rozporządzeniu zachowano większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących kontroli ruchu drogowego, ale doprecyzowano dotychczasowe procedury działania np. Policji. Dotyczy to m.in. miejsc postoju pojazdów organów kontroli ruchu drogowego w czasie kontroli (podczas prowadzenia kontroli dopuszcza się postój radiowozu w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego).

Kierowcy i funkcjonariusze zyskują nowe obowiązki i uprawnienia. Policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej, podczas kontroli drogowej, będzie mógł sprawdzić przebieg kontrolowanego pojazdu, jak i np. auta przewożonego na lawecie. Aktualny przebieg wpisze do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Będzie także możliwość, w przypadku zastrzeżeń po wstępnej kontroli technicznej pojazdu np. ciężarowego lub autobusu, skierowania go na szczegółowe badania. Pomoże to wyeliminować z dróg niesprawne samochody.

Rozporządzenie rozszerza katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą np. karty płatniczej lub telefonu. Dzięki zmianom łatwiej będzie kontrolującemu wnioskować do starosty o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem, jak również skierowanie kierowcy lub motorniczego na egzamin sprawdzający jego kwalifikacje.

W sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów trzeźwości policjant w mundurze nie będzie musiał  legitymować się każdemu kierowcy. Zawarte w rozporządzeniu nowe regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb do kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości, co do przewożonego ładunku, wolno będzie kontrolującemu zerwać plombę zabezpieczającą. Przepisy określają także warunki wykonywania kontroli transportu odpadów przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz procedury dotyczące kontroli pojazdów służb specjalnych.   

Do kontroli będą mogli, tak jak obecnie, zatrzymać kierowców: policjanci, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celno-Skarbowej, straży gminnych, straży leśnych oraz straży parku, jak również osoby działające w imieniu zarządcy drogi w obecności policjanta lub inspektora. Nowym uprawnionym do kontroli w zakresie transportu odpadów (w obecności wybranych uprawnionych, np. policjanta) są inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.  

Konieczność wydania rozporządzenia wynikała z dostosowania przepisów do ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Ustawa ta wdraża do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącą drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych.


Ostatnio zmieniany: