| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok. Nabór prowadzony będzie od 13 do 29 listopada 2019 roku. Pomorskie (na 2020 r.) otrzyma 41 213 540,28 złotych.

Nabór: Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres ESP (skrytki ePUAP): /bntc34p17l/ezd
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy epuap.

Termin ostatecznego wpływu wniosków – 29. 11. 2019 roku (wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie).

Wzory wniosków, instrukcja, szczegółowe informacje - https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/wi/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych.html


Ostatnio zmieniany: