| Wydrukuj

7 778 901,19 zł – to dofinansowanie dla 55 pomorskich samorządów, które przystąpiły do programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich sukcesywnie podpisuje kolejne umowy. Pieniądze zostaną przekazane w trzech transzach. Pierwsza zostanie wypłacona w kwietniu 2020 r.

Pieniądze pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na liście zatwierdzonych wniosków do dofinansowania w 2020 roku znajdowało się  57 samorządów (dwa zrezygnowały). Aktualnie lista obejmuje 55 samorządów - 38  gmin, 15 miast i 2 powiaty.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.


Ostatnio zmieniany: