Rozmiar czcionki: A- A A+
Szacowanie strat po nawałnicach a unijny Fundusz Solidarności
Szacowanie strat po nawałnicach a unijny Fundusz Solidarności

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak omówił z Jerzym Kwiecińskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, kwestie związane z wystąpieniem o środki z…

19 wrzesień 2017 | Więcej
Po nawałnicy. 2 216 zrealizowanych wniosków
Po nawałnicy. 2 216 zrealizowanych wniosków

Informujemy, że Wojewoda Pomorski przekazał do tej pory 10 380 605 złote (stan na 15.09.br.) na wypłatę zasiłków dla osób…

18 wrzesień 2017 | Więcej
Rozbudowa zespołu szkół w Pomieczynie
Rozbudowa zespołu szkół w Pomieczynie

1.020.000 złotych – to wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w…

18 wrzesień 2017 | Więcej
Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT
Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT

Przypominamy, że decyzją Ministerstwa Finansów darowizny materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 roku są opodatkowane…

14 wrzesień 2017 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą aktualnie pracuje blisko 380 strażaków (z Państwowej Straży Pożarnej, i Ochotniczych Straży Pożarnych). Usuwają oni zagrożenia stwarzane przez powalone drzewa, uzupełniają zabezpieczenia uszkodzonych dachów, wspomagają żołnierzy przy udrażnianiu rzeki Brdy, pomagają w udrażnianiu linii elektrycznych, dostarczając mieszkańcom niezbędnych materiałów bytowych. Strażaków i żołnierzy, którzy od poniedziałku  pomagają poszkodowanym w nawałnicach (ponad 200 żołnierzy i ponad 30 jednostek sprzętu: piły, spycharko-ładowarki, koparki, samochody terenowe, ciężarowe, specjalistyczny sprzęt inżynieryjny, amfibie) wspiera Policja. 

wtorek, 22 sierpnia 2017 13:10 | Więcej

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyniku zeszłotygodniowej nawałnicy w czterech województwach: wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim poszkodowanych zostało ponad 6,5 tys. gospodarstw rolnych. Szacuje się, że w uprawach rolnych szkody dotyczą powierzchni ok. 32 tys. hektarów.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 18:59 | Więcej

Samorządy na zasiłki celowe otrzymały już 42 mln zł. Wsparcie skierowane jest do ponad 7,3 tysiąca rodzin - powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji po sobotnim spotkaniu dotyczącym sytuacji po przejściu nawałnic, jakie odbyło się w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach z udziałem Beata Szydło, ministrów oraz szefów służb.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 18:16 | Więcej

Chciałbym wyrazić serdeczne podziękowanie Panu za zaangażowanie i koordynowanie akcją pomocy i wsparcie okazane wszystkim poszkodowanym uczestnikom obozu harcerskiego w Suszku - napisał w liście do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha Zbigniew Rau, wojewoda łódzki.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 15:17 | Więcej

Na ręce Wojewody Dariusza Drelicha wpłynęły podziękowania od Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia dla wszystkich osób, instytucji i służb zaangażowanych w pomoc dla łódzkich harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy w czasie nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia przebywali na obozie harcerskim w miejscowości Suszek.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 14:53 | Więcej

Przypominamy o akcji Polskiego Czerwonego Krzyża, który uruchomił zbiórkę środków na rzecz poszkodowanych przez nawałnicę, która w nocy 11 sierpnia przeszła nad województwem pomorskim. Skala strat jest ogromna, setki domów i budynków gospodarczych uległo zniszczeniu 

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 11:55 | Więcej

Informujemy, że dzięki porozumieniu między Wojewodą Pomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdański (WFOŚiGW) Zarząd Funduszu podjął kroki w celu pozyskania środków finansowych na demontaż i/lub zbieranie eternitowych pokryć dachowych oraz zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie powstałych odpadów zawierających azbest z terenów dotkniętych nawałnicą z 11 sierpnia.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 10:25 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą aktualnie pracuje ponad 300 strażaków (z Państwowej Straży Pożarnej, i Ochotniczych Straży Pożarnych). Usuwają konary znad jezdni, z budynków mieszkalnych i gospodarczych, zabezpieczają plandekami uszkodzone dachy, wspomagają żołnierzy w udrażnianiu kanału rzeki Brdy, eliminują zagrożenia stwarzane przez wiatrołomy, pomagają w udrażnianiu linii elektrycznych. Strażaków i żołnierzy, którzy od poniedziałku  pomagają poszkodowanym w nawałnicach (ponad 200 żołnierzy i ponad 30 jednostek sprzętu: piły, spycharko-ładowarki, koparki, samochody terenowe, ciężarowe, specjalistyczny sprzęt inżynieryjny amfibie) wspiera Policja. 

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 09:33 | Więcej

W związku z sytuacją w województwie pomorskim po zeszłotygodniowych nawałnicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w PUW 24h na dobę monitoruje działania służb odpowiedzialnych za usuwanie szkód. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich po wysłuchaniu codziennej aktualizacji stanu spraw w województwie udał się na spotkanie w starostwie powiatowym w Kartuzach.

niedziela, 20 sierpnia 2017 22:16 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą (południowo-zachodnia część województwa) pracuje blisko 400 strażaków z PSP i OSP. Usuwają konary znad jezdni, z budynków mieszkalnych i gospodarczych, wspomagają żołnierzy w udrażnianiu kanału rzeki Brdy, eliminują zagrożenia stwarzane przez wiatrołomy. Strażaków i żołnierzy, którzy pomagają poszkodowanym w nawałnicach (100 żołnierzy i ponad 30 jednostek sprzętu: piły, spycharko-ładowarki, samochody terenowe, ciężarowe, specjalistyczny sprzęt inżynieryjny i amfibie) wspiera Policja.

niedziela, 20 sierpnia 2017 11:59 | Więcej

- Dziś możemy powiedzieć, że większość skutków nawałnicy została usunięta w ten sposób, że mieszkańcy mogą zacząć myśleć o normalnym funkcjonowaniu, odbudowie swoich gospodarstw - powiedziała Prezes Rady Ministrów po spotkaniu w chojnickiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze służbami, wojewodami i ministrami. 

sobota, 19 sierpnia 2017 13:03 | Więcej

Zasiłki, wyjazdy, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, opiekuńcze dla uczniów poszkodowanych w wyniku nawałnic – takie wsparcie przewiduje rządowy program przyjęty przez Radę Ministrów. Z budżetu państwa uruchomione zostaną środki na dodatkową pomoc dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w szczególności dotkniętych w ostatnich dniach nawałnicami. Przeznaczono na ten cel kwotę 5 mln zł. Z zastrzeżeniem, że jeśli zapotrzebowanie na środki będzie większe, program zostanie uzupełniony o dodatkowe pieniądze.

sobota, 19 sierpnia 2017 12:07 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą (południowo - zachodnia część województwa) aktualnie pracuje 375 strażaków (z Państwowej Straży Pożarnej, i Ochotniczych Straży Pożarnych). Usuwają konary znad jezdni, z budynków mieszkalnych i gospodarczych, zabezpieczają plandekami uszkodzone dachy, wspomagają żołnierzy w udrażnianiu kanału rzeki Brdy, eliminują zagrożenia stwarzane przez wiatrołomy. Strażaków i żołnierzy, którzy od poniedziałku  pomagają poszkodowanym w nawałnicach (100 żołnierzy i ponad 30 jednostek sprzętu: piły, spycharko-ładowarki, samochody terenowe, ciężarowe, specjalistyczny sprzęt inżynieryjny amfibie) wspiera Policja. 

sobota, 19 sierpnia 2017 10:53 | Więcej

Do późnych godzin wieczornych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku obradował dziś sztab kryzysowy pod przewodnictwem Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego. Z raportów służb wynika, że wszystkie drogi są przejezdne. Z pozbawionych prądu 178 tys. odbiorców do włączenia w oddziale gdańskim pozostało jeszcze 4 468 gospodarstw domowych. Awarie usuwa 66 brygad. Do końca tygodnia niemal wszyscy odbiorcy powinni zostać podłączeni do sieci energetycznej. Wszystkie miejsca pod zniszczonymi liniami są przygotowane do ich odbudowy. Liczba nowych zgłoszeń kierowanych do Państwowej Straży Pożarnej maleje, a strażacy usuwają szkody na bieżąco.

piątek, 18 sierpnia 2017 21:39 | Więcej

Przypominamy, że w zakładce „Pomorskie. Ostrzeżenia” znajdują się informacje meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe czy stany wód. Prognozy są na bieżąco aktualizowane przez dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - kliknij

piątek, 18 sierpnia 2017 18:49 | Więcej

Po nawałnicach, które przeszły nad częścią województwa pomorskiego nie zgłoszono awarii oczyszczalni. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził jednak wizję tychże obiektów.

piątek, 18 sierpnia 2017 17:44 | Więcej

Informujemy, że jutro (sobota, 19 sierpnia br.) Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, odpowiedzialne m.in. za prowadzenie działań w sprawie zwalczania skutków nawałnic (odszkodowania, zasiłki etc.), będą pracować normalnie. Wydziały będą czynne w godzinach 7.45-15.45.  Numery tel. do sekretariatów wydziałów: 
Wydział Polityki Społecznej PUW – 58 30 77 287
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW - 58 30 77 322

piątek, 18 sierpnia 2017 16:26 | Więcej

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z osobami, które zgłaszają się ostatnio telefonicznie do ośrodków pomocy społecznej i wzywają do rzekomo obligatoryjnego udziału w płatnych szkoleniach. Nie podają przy tym kontaktu do siebie. To próba wyłudzenia pieniędzy. W ostatnim czasie do niektórych ośrodków pomocy społecznej zgłaszają się osoby podszywające się pod pracowników nadzorujących te jednostki i powołujące się przy tym na inspektorów z MRPiPS. Inspektorzy mieli rzekomo stwierdzić brak wymaganych szkoleń np. z zakresu „ Teorie procedur i bezpieczeństwa” u pracowników ośrodków.

piątek, 18 sierpnia 2017 16:15 | Więcej

Szczegółowe regulacje prawne w zakresie zarządzania kryzysowego zawiera ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209). Określa ona m.in. organy właściwe w sprawie zarządzania kryzysowego, tj. działalności organów administracji publicznej polegającej na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

piątek, 18 sierpnia 2017 14:18 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą (południowo - zachodnia część województwa) aktualnie pracuje 235 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, 67 z Ochotniczych Straży Pożarnych i 102 żołnierzy. W czwartek wieczorem Wojewoda Pomorski zwrócił się do Ministerstwa Obrony Narodowej o skierowanie na miejsce dodatkowych żołnierzy (do wojewody o pomoc wojska wnioskowały gminy: Brusy, Studzienice, Chojnice i Parchowo). Do tej pory Wojewoda Pomorski przekazał 531 plandek oraz 6 agregatów prądotwórczych. Z magazynu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW wydano również koce, łóżka polowe oraz namioty dla poszkodowanych i służb.

piątek, 18 sierpnia 2017 12:34 | Więcej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że sytuacja pogodowa w najbliższych dniach będzie stabilna, możliwe burze.  W piątek 18.08.2017 w dzień zachmurzenie duże, po południu przelotne opady deszczu i późnym popołudniem na zachodzie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 5 mm do 10 mm. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Podczas burz osiągnie prędkość w porywach do 65 km/h. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wahać się będzie w granicach 24°- 26°C.

piątek, 18 sierpnia 2017 09:28 | Więcej

Przepisy wprowadzane przez MSWiA mają ułatwić usuwanie skutków ostatnich nawałnic. Rozporządzenie wymienia 100 gmin z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, w których będą obowiązywały uproszczone procedury związane z uzyskiwaniem zgód na odbudowę i remont budynków. Szczegóły, rozporządzenie i zasady udzielania pomocy finansowej – kliknij

piątek, 18 sierpnia 2017 09:01 | Więcej

Na terenach dotkniętych nawałnicą bez prądu pozostaje 7526 odbiorców, najwięcej w powiecie kartuskim – 4 721 (dane z godz. 6). Jak informują operatorzy – awarie usuwane są w miarę sił i środków. Dokładna liczba wciąż ulega nieznacznym zmianom z uwagi na trwające przepięcia z przyłączy awaryjnych na stałe.

piątek, 18 sierpnia 2017 08:09 | Więcej
58 30 77 695
Loader

Pomorskie. Ostrzeżenia.

poprzednie następne