WOJEWODA POMORSKI
tel. 58 301 49 28, 58 301 40 57, 58 30 77 213 pok. 150 I p.
fax: 58 301 14 17


WICEWOJEWODA
tel. 58 301 92 14, 58 30 77 271 pok. 155 I p.
fax: 58 301 26 64


BIURO WOJEWODY
tel. 58 301 49 28, 58 301 40 57, 58 30 77 213 pok. 150 I p.
fax: 58 301 14 17


DYREKTOR GENERALNY
tel. 58 305 64 09, 58 30 77 552 pok. 140 I p.
fax: 58 305 89 66


RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY POMORSKIEGO
tel. 58 301 26 32, 58 30 77 232 pok. 172 I p.
fax: 58 301-19-47


WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU 
tel. 58 30 77 233 pok. 278 II p.


BIURO KADR I ORGANIZACJI
tel. 58 30 77 716 pok. 186 I p.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
tel. 58 301 15 33, 58 30 77 334 pok. 99D I p.


WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
tel. 58 30 77 202, 58 30 77 287 pok. 60 I p.


WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
tel. 58 301 47 31, 58 30 77 245 pok. 198 C II p.


ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
tel. 58 30 77 225 pok. 298N II p.


WYDZIAŁ KONTROLI
tel. 58 30 77 368 pok. 385 III p.


WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
tel. 58 301 49 65, 58 30 77 482 pok. 358 III p.


WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I SKARBU PAŃSTWA
tel. 58 30 77 508 pok. 450 IV p.


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. 58 301 02 81, 58 301 90 23, 58 30 77 322 pok. 398 O IV p.


WYDZIAŁ ZDROWIA - POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO
tel.: 58 30 77 178 pok. 256 II p.


BIURO LOGISTYKI
tel. 58 30 77 545 , pok. 45 parter


INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE:

PAŃSTWOWA STRAŻ ŁOWIECKA
ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk
tel.: 58 322 00 22 pok. 7 B


WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 (wejście od ulicy Toruńskiej – parter)
tel.: 58 30 77 408


WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA
tel.  58 30 77 501 pok. 377 III p.
fax: 58 30 77 521


BIURO ds. OBSŁUGI DELEGATURY
ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
tel. 59 842 37 10

WIELOOSOBOWE SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
tel.  58 30 77 316, pok. 415 IV p.


INNE INSTYTUCJE:

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
tel. 58 30 77 296, 58 301 15 10 pok. 130 I p.


KURATORIUM OŚWIATY

ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk
tel.: 58 301 46 37 fax: 58 301 80 23

ul. Legionów 130, 81-472 Gdynia
tel.: 58 669 34 00
fax: 58 669 34 01