Home Page

Informacje

Rzecznik prasowy Wojewody Pomorskiego

Małgorzata Sworobowicz

Biuro Prasowe

kontakt

tel.: 58 30 77 232; 58 30 77 606

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań Rzecznika Prasowego Wojewody należy obsługa prasowa Wojewody i Wicewojewody oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, w szczególności:

a) wyjaśniania działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez Wojewodę i Wicewojewodę, w tym przygotowywanie oświadczeń i stanowisk oraz ich upublicznianie,

b) analiza informacji prasowych dotyczących działalności Wojewody i Wicewojewody,

c) monitorowanie mediów w zakresie wydarzeń społecznych, politycznych i kryzysowych na terenie województwa oraz analiza publikacji o zasięgu ogólnopolskim,

d) przekazywanie komunikatów urzędowych i ogłoszeń prasowych do opublikowania w środkach masowego przekazu,

e) redagowanie stron internetowych Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej w obszarze działalności Biura Wojewody.


 

poprzednie następne