58 30 77 695 Embassy
A A- A+

Home Page

Skład Komisji

Skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku:


Strona rządowa:

 • Ryszard Stachurski, Wojewoda Pomorski - Przewodniczący Komisji
 • Michał Owczarczak, Wicewojewoda Pomorski
 • Maria Opinc-Bennich - Sekretarz Komisji

Strona samorządowa:

 • Hanna Zych-Cisoń - Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Tadeusz Adamejtis
 • Krystyna Dominiczak

Strona pracodawców:

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Wojciech Grochowiecki - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Paweł Olechnowicz
 • Jacek Szubstarski

 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"
 • Jolanta Szydłowska - Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Mirosław Czapiewski
 • Piotr Soyka

 •  Związek Rzemiosła Polskiego
 • Wiesław Szajda - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Dariusz Gobis
 • Zbigniew Szyca

 • Business Centre Club 
 • Maciej Dobrzyniecki - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Andrzej Gołyga
 • Edmund Żmuda-Trzebiatowski

Strona pracowników:

 • NSZZ "Solidarność"
 • Krzysztof Dośla - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Bogdan Olszewski
 • Stanisław Szukała

 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
 • Andrzej Skorulski - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Franciszek Potulski
 • Kazimierz Schreiber

 • Forum Związków Zawodowych
 • Józef Partyka - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Krystyna Dębkowska
 • Stanisław Taube

Skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku określa załącznik do zarządzenia nr 60/02 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, zmieniony zarządzeniami: nr 184/02 z dnia 11 grudnia 2002 r., nr 12/03 z dnia 10 lutego 2003 r., nr 19/03 z dnia 27 lutego 2003 r., nr 25/03 z dnia 11 marca 2003 r., nr 40/03 z dnia 2 kwietnia 2003 r., nr 96/03 z dnia 1 sierpnia 2003 r., nr 156/04 z dnia 16 listopada 2004 r., nr 60/05 z dnia 18 marca 2005 r., nr 67/05 z dnia 30 marca 2005 r., nr 127/05 z dnia 14 lipca 2005 r., nr 1/06 z dnia 10 stycznia 2006 r., nr 37/06 z dnia 13 lutego 2006 r., nr 64/06 z dnia 15 marca 2006 r., nr 75/06 z dnia 30 marca 2006 r., nr 214/06 z dnia 17 listopada 2006 r., nr 232/06 z dnia 12 grudnia 2006 r., nr 25/07 z dnia 1 lutego 2007 r., nr 114/07 z dnia 1 czerwca 2007 r., nr 170/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r., nr 187/07 z dnia 20 września 2007 r., nr 237/07 z dnia 7 grudnia 2007 r., nr 2/08 z dnia 16 stycznia 2008 r., nr 20/08 z dnia 19 lutego 2008 r., nr 41/09 z dnia 23 lutego 2009 r., nr 145/09 z dnia 17 czerwca 2009 r., nr 236/09 z dnia 8 października 2009 r., nr 107/10 z dnia 20 maja 2010 r., nr 31/11 z dnia 24 stycznia 2011 r., nr 75/11 z dnia 2 marca 2011 r., nr 110/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. i nr 350/11 z dnia 15 grudnia 2011 r.