Szanowni Państwo,
akcja „Stop absurdom drogowym” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Z oddanego do Państwa dyspozycji formularza zgłoszeniowego skorzystano ponad 250 razy. Przekazane w ten sposób informacje pozwoliły nam na podejmowanie jeszcze skuteczniejszych działań zmierzających do poprawy organizacji ruchu na terenie naszego województwa.

Dziękując Państwu za nadesłane wnioski oraz zgłoszenia, oddaję do Państwa dyspozycji informacje o podjętych działaniach, zrealizowanych działaniach, a także użyteczne informacje dotyczące wprowadzanych zmian w organizacji ruchu drogowego. Przekazane przez Państwa uwagi pozwoliły nie tylko nam, ale także organom zarządzającym ruchem na drogach, na skuteczniejsze usuwanie zbędnego, a także błędnego oznakowania w miejscach, które tego wymagały.

Podkreślić należy, że znakomita część wniosków została rozpatrzona pozytywnie, tym samym zarządcy dróg systematycznie wprowadzali lub będą wprowadzać zmiany w organizacji ruchu, które w konsekwencji poprawiają komfort poruszania się po drogach naszego województwa, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu.

Dodatkowo pragnę poinformować, że zgłoszone przez Państwa uwagi będą stanowiły dla nas kolejne wyzwanie i zadanie do zrealizowania na 2014 rok. Dzięki nadesłanym uwagom, a przede wszystkim ich tematyce, wyodrębniliśmy trzy kategorie problemów, które będą podlegały naszej szczególnej uwadze w nadchodzącym czasie. Z pewnością należy zaliczyć do nich wprowadzane ograniczenia prędkości, granice wyznaczane obszarami zabudowanymi – a w konsekwencji także wprowadzanymi ograniczeniami prędkości. Jednocześnie także z uwagi na Państwa zgłoszenia, zajmiemy się stacjonarnymi urządzeniami rejestrującymi. Będzie to stanowiło trzecią płaszczyznę do działań w ramach tworzenia przejrzystych zasad organizacji ruchu drogowego. Oczywistym jest, że nie będziemy prowadzić „krucjaty” przeciwko fotoradarom, jednakże stacjonarne urządzenia rejestrujące winny być stawiane w miejscach szczególnie niebezpiecznych, tam gdzie nie może dochodzić do przekraczania prędkości, a ewentualne przekroczenie prędkości zagraża innym uczestnikom ruchu drogowego, w tym w szczególności niechronionym uczestnikom ruchu – pieszym i rowerzystom.
Wspólnie z organami zarządzającymi ruchem na drogach, ale także przy ścisłej współpracy z Policją, już podjęto działania, których celem jest wprowadzenie przejrzystych zasad stanowienia organizacji ruchu na terenie województwa pomorskiego.

Jeszcze raz pragnę Państwu podziękować za duże zainteresowanie akcją „Stop absurdom drogowym”. Liczę na to, że działania podjęte w ramach akcji będą przez Państwa zauważone oraz przyczynią się do poprawy komfortu poruszania się po naszych drogach. Jestem przekonany, że przekazane Państwu informacje zwrotne, wyjaśnią niektóre aspekty organizacji ruchu stanowionej na terenie naszego województwa – także w przypadkach braku możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Państwa zmian.

Ryszard Stachurski
Wojewoda Pomorski

Podjęte działania w ramach akcji "Stop absurdom drogowym":

Użyteczne informacje:
http://www.pomorskie.eu/res/BIP/PUW/Wydzialy/Infrastruktury/Absurdy_drogowe_materialy_na_strone_www/organizacja_ruchu_drogowego___u_yteczne_informacje.pdf


Drogi krajowe - część 1 :
http://www.pomorskie.eu/res/BIP/PUW/Wydzialy/Infrastruktury/Absurdy_drogowe_materialy_na_strone_www/drogi_krajowe___absurdy_drogowe_cz._1.pdf

Drogi krajowe - część 2 :
http://www.pomorskie.eu/res/BIP/PUW/Wydzialy/Infrastruktury/Absurdy_drogowe_materialy_na_strone_www/drogi_krajowe___absurdy_drogowe_cz._2.pdf

Drogi wojewódzkie :
http://www.pomorskie.eu/res/BIP/PUW/Wydzialy/Infrastruktury/Absurdy_drogowe_materialy_na_strone_www/drogi_wojew_dzkie___absurdy_drogowe.pdf


Miasto Gdańsk - część 1 :
http://www.pomorskie.eu/res/BIP/PUW/Wydzialy/Infrastruktury/Absurdy_drogowe_materialy_na_strone_www/gda_sk___absurdy_drogowe_cz._1.pdf

Miasto Gdańsk - część 2 :
http://www.pomorskie.eu/res/BIP/PUW/Wydzialy/Infrastruktury/Absurdy_drogowe_materialy_na_strone_www/gda_sk___absurdy_drogowe_cz._2.pdf

Miasto Gdańsk - część 3 :
http://www.pomorskie.eu/res/BIP/PUW/Wydzialy/Infrastruktury/Absurdy_drogowe_materialy_na_strone_www/gda_sk___absurdy_drogowe_cz._3.pdf


Miasto Gdynia - część 1 :
http://www.pomorskie.eu/res/BIP/PUW/Wydzialy/Infrastruktury/Absurdy_drogowe_materialy_na_strone_www/gdynia___absurdy_drogowe_cz._1.pdf

Miasto Gdynia - część 2 :
http://www.pomorskie.eu/res/BIP/PUW/Wydzialy/Infrastruktury/Absurdy_drogowe_materialy_na_strone_www/gdynia___absurdy_drogowe_cz._2.pdf


Pozostałe lokalizacje :
http://www.pomorskie.eu/res/BIP/PUW/Wydzialy/Infrastruktury/Absurdy_drogowe_materialy_na_strone_www/powiaty___absurdy_drogowe.pdf