68. rocznica wyzwolenia KL Stutthof


68 lat temu wyzwolono niemiecki obóz koncentracyjny KL Stutthof . Położony w odległości 36 kilometrów od Gdańska stał się miejscem kaźni tysięcy ludzi. W rocznicowych obchodach uczestniczył Michał Owczarczak, Wicewojewoda Pomorski.
Pierwsi więźniowie w liczbie ok. 150 przybyli tam 2 września 1939 roku.